2012-06-07

Kungl. Konsthögskolans masterstudent Tamara Henderson deltar i årets Documenta (13) i Kassel, Tyskland.

Tamara_Henderson_Documenta_2012
Bild från Tamara Hendersons video ”Sloshed ballot anonymous Ioan Keys”,
som visas både på Kungl. Konsthögskolans masteruställning och på Documenta.

Tamara Henderson examineras våren 2012 från masterprogrammet i fri konst och hennes examensverk finns att se på Fredsgatan 12 till och med den 17 juni 2012. Hon deltar där i en grupputställning med övriga masterstudenter i programmet i fri konst. Tamara Henderson är född i Sackville, Canada. Hon bor och arbetar nu i Stockholm. Hon har tidigare studerat fri konst i Frankfurt. 

Läs artikel i DN om Tamara Hendersons medverkan på Documenta.