Lars Olsson, Mejan Residents vid Kungl. Konsthögskolan, har tilldelats Marie Nissers stipendium 2012 (Vattenfall) för att arbeta med ett konstprojekt rörande energisektorns kulturarv. Projektet undersöker frågor om identitet kopplat till minne, glömska och historieberättande.

Utgångspunkten är de fysiska miljöerna runt vattenkraftanläggningen i Trollhättan och angränsande industrimiljöer. Genom en relationell ansats involverar Lars boende i staden i rekonstruktioner av historiska skeenden som har bäring på dagens situation, såväl avseende energisystemen och klimatpåverkan som avvecklingar av industrier där osäkerheten om SAAB-Automobiles framtid utgör en klangbotten.