2012-04-12

Kungl. Konsthögskolans f.d. student på magisterprogrammet i fri konst – Lisa Jonasson – ställer nu ut på Bonniers Konsthall.

Lisa Jonasson visar sina verk på Bonniers konsthall till och med den 29 april 2012.

Läs mer

Lisa Jonasson 
Lisa Jonasson, Detalj ur Människans inre i genomsnitt, 2012/ Lisa Jonasson, Detail from Man's Inner in Average, 2012