2010-08-30

Kungl. Konsthögskolans förvaltningschef Annika Pontén har tackat ja till anställningen som chef på analysavdelningen, Högskoleverket.

– Jag har blivit erbjuden tjänsten som chef på analysavdelningen på Högskoleverket. Och jag har nu valt att tacka ja. Anledningen är mycket enkel. Frågorna som tjänsten svarar för intresserar mig mycket: att bevaka nationella och internationella övergripande frågor och genomföra analyser och utredningar av högskolesektorns utveckling m.m., säger Annika Pontén.

Samtidigt betonar hon att åren vid Kungl. Konsthögskolan varit mycket spännande. De har gett henne inblick i en del av den högre utbildningen som hon tidigare inte visste så mycket om, vilket hon tyckt varit lärorikt på många sätt.

– Annika Pontén har varit en fantastiskt bra förvaltningschef under sina år på Kungl. Konsthögskolan, säger rektor Måns Wrange. Hon har haft en nyckelroll i sjösättandet av ett reviderat och förbättrat kandidatprogram, ett nytt masterprogram och starten av den nationella forskarskolan i konst.

Att hon dessutom genomfört en välbehövlig omorganisation av förvaltningen, är något Måns Wrange vill framhålla. Denna skedde i syfte att göra förvaltningen mindre toppstyrd, och mer tydlig och effektiv. Och dess positiva effekter kan vi redan nu börja skörda.

Måns Wrange har inlett processen med att hitta en lämplig efterträdare.

För mer information:
Annika Pontén, förvaltningschef, tel. 070-750 40 18
Måns Wrange, rektor, tel. 070-750 40 02