Pressmeddelande 2010-08-27

Kungl. Konsthögskolan (KKH) har anställt konstnären Simon Goldin som doktorand i konst. Anställningen skedde i konkurrens med 93 sökande från 20 olika läder. Han börjar sin anställning den 1 september 2010 (pågår i fem år).

Simon Goldins doktorandprojekt går under titeln ANYWHERE YOU AREN’T - Absence, displacement and delegation as artistic methodology. Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med konstnärsduon Goldin+Senneby. Duon undersöker juridiska, ekonomiska och rumsliga konstruktioner genom föreställningar om det performativa och det virtuella.

Beslutet om anställning togs vid den konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, som är värdinstitution för nationella konstnärliga forskarskolan, efter förslag från KKH:s KoFU-nämnd/urvalskommitté samt externa ledamöter.

Vid frågor om konstnärlig forskning vid KKH, kontakta forskningskoordinator Åsa Andersson.

Under september 2010 lanseras den nationella konstnärliga forskarskolans egna hemsida: www.konstnarligaforskarskolan.se.