2015-08-12 / English below

Den 1 september kl 10.00 startar läsåret 2015/16. Nya och befintliga studenter samt personal hälsas varmt välkomna till upprop. 

Uppropet äger rum i ett tält på baksidan av Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, Holmamiralens torg


huvudbyggnaden_anna_lennqvist 
Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, entrén. / The Royal Institute of Art, main buildning. The entrance. 
Foto / Photo: Anna Lennqvist

Två nya kurser, Philosophy in the Context of Art och Critical Habitats, startar det här läsåret. Philosophy in the Context of Art (15 hp) är på avancerad nivå och ges för både inskrivna och externa studenter. Filosofen och professorn Peter Osborne ansvarar för undervisningen. Critical Habitats (60 hp) är på avancerad nivå och sammanlänkar arkitekturämnet, urbana studier och aktivism.

Forskningsplattformen The Domain of the Great Bear fortsätter med två föreläsningar i början av september: Göran Olsson föreläser och visar filmer den 3 september och Angela Davis ger en föreläsning med titeln Art, Philosophy and Politics den 8 september. Under hösten kommer även Dan Graham och Jim Shaw till högskolan läs mer .

Konstnären Antoine Catala kommer att bedriva en workshop tillsammans med högskolans studenter under septembermånad. Workshopen kommer att resultera i ett konstverk som kommer att visas på en utställning i Paris oktober 2015. Dessutom kommer konstnären Lisa Tan till högskolan för att bedriva en workshop med studenterna. 

Under läsåret kommer konstnärerna och gästprofessorna Karin Mamma Andersson och Silke Otto Knopp att arbeta på högskolan. 


The academic year 2015/16 starts on 1 September at 10:00. New and already enrolled students and staff are warmly welcomed to the roll call.

The roll call takes place in a tent on the back of the main building of the Royal Institute of Art / Kungl. Konsthögskolan. Holmamiralens torg.

Two new courses will start this academic year, Philosophy in the Context of Art and Critical Habitats. Philosophy in the Context of Art (15 ECTS credits) is on advanced level and cover both enrolled and external students. Philosopher and Professor Peter Osborne is responsible for the teaching. Critical Habitats (60 ECTS credits) is on advanced level and is linking the fields of architecture, urban studies and activism.

The Research Platform The Domain of the Great Bear continues with two lectures in early September: Göran Olsson with a lecture and film screening on September 3, and Angela Davis with a lecture entitled "Art, Philosophy and Politics" on 8 September. During the autumn Dan Graham and Jim Shaw WILL ALSO visit the Institute, read more.

The artist Antoine Catala will conduct a workshop with students at the Institute in September. The workshop will result in a work of art that will be displayed at an exhibition in Paris in October 2015. In addition, the artist Lisa Tan will come to THE college to conduct a workshop with the students.

During the academic year, the Artists and Visiting Professors Karin Mamma Andersson and Silke Otto Knopp will work at the Institute.