2015-08-12

Välkomna till den tredje dagen i föreläsningsserien om kropp, ekonomi och kunskapsregimer inom ramen för KU-projektet Protes, metafor och den obsoleta kroppen (2013-2015) som drivs av Giorgio Giusti och Hedda Viå.

Denna gång är romanförfattaren och essäisten Mara Lee inbjuden som föreläsare och för att samtala kring skrivande.

Hedda_V_obsolete1

Plats: Mindepartamentet Se karta
Tid: Den 16 augusti 2015, 18:00 - 20:00

Hedda Viå och Giorgio Giusti undersöker relationen mellan kropp, politisk ekonomi och kunskapsregimer med ett särskilt intresse för konflikten mellan teknologiska förändringar och en "återupptäckt kroppslighet".

De har tidigare under året arrangerat öppna föreläsningar vid Kungl. Konsthögskolan:
Helena Tolvhed - Historiska perspektiv på kropp, idrott och ”hälsoism”
Christina Jansson - Kunskapens kroppar - Maktfyllda dikotomier i födandets rum
Kajsa Ekis Ekman - Kris, kropp och varufiering
Ylva Habel - Re-analogisering - Att återvända till kroppen i en digital tid
Edda Manga - Depression som en subversiv akt, samt haft uppläsningar med poeten Johan Jönson

Mer info om projektet
Facebook-event 
Kungl. Konsthögskolan