2015-04-02

Välkommen till föreläsningen "Att se det osynliga" av Gunnar Olsson som utgår från boken "Abysmal".

Tid: den 22 april, kl 10.00
Plats: Kungl. Konsthögskolan, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, föreläsningssalen plan 4.  

Sophie Totties och Sigrid Sandströms professorsgrupper arrangerar föreläsningen, som är öppen för alla. 

Information om boken