2015-01-12                                                                                                                                                                                             

Den 26 januari 2015 bjuder vi in till ÖPPNA ATELJÉER. Studenter i fri konst håller sina ateljéer öppna under dagen för att presentera och diskutera sina arbeten med personer verksamma inom konstfältet. / On 26 January 2015 we invite you to an OPEN STUDIO event. Students in fine art hold their studios open during the day and will present and discuss their works with professionals from the art field.

Tid / Time: 26 januari 2015, kl 10.00-15.30 + 18.30-21.00
(Kl 16.00-18.00 håller den franska filosofen Catherine Malabou en föreläsning som inleder Forskningsveckan 2015. Läs mer om föreläsningen.
At 16.00-18.00 the French philosopher Catherine Malabou will give a lecture opening the Research Week 2015. Read more about the lecture.
Plats / Location: Kungl. Konsthögskolans Campus (ateljéer i huvudbyggnaden, hus 117 och grafikhuset) se karta 
The Campus of the Royal Institute of Art (studios in the main building, house 117 and the printmaking building)
See map

Deltagande studenter / Participaiting students

Huvudbyggnaden / The main building
Flaggmansvägen 1

Johan Berglund  BA 3 (plan 4)
Jonas Bouleau  MA 2 (plan 3)
Markus Bowie  BA 3 (plan 4)
Susanna Jablonski (plan 3)
Marcus Jonsson  MA 1 (plan 3)
Marja Knape  MA 1 (plan 3)
Albin Looström  MA 2 (plan 3)
Joanna Nordin  MA 2 (plan 3)
Lucia Pagano  MA 1 (plan 3)
Karin Sahlin  MA 1 (plan 3)
Tatiana Stadnichenko Utbytesstudent / Exchange student  (plan 4)
Jonathan Terry  MA 1 (plan 3)
Lisa Vipola  MA 1 (plan 3)
Greta Weibull  MA 1 (plan 4)

Kanonverkstaden (Hus 117)
Slupskjulsvägen 20-22 (mitt emot entrén till Moderna Museet från sjösidan / opposite to the sea side entrance of Moderna Museet)

Diana Agunbiade-Kolawole  Gäststudent / Guest student
Juanma González  MA 1
Petra Hultman  BA 3
Leonela Lilja  MA 1
Karolina Oxelväg BA 2
Ar Parmacek  BA 3
Linnea Rygaard  MA 1
Filippa Wikner  BA 2

Kasern II - Grafikhuset, plan 3 / The Printmaking building, 3rd floor
Svensksundsvägen 11

Jacob Holmberg  MA 1 
Yuuka Kita Utbyte 
Josefina Malmegård  BA 3 
Jan Matsson MA 2 (deltar klockan / will participate at 18.30-21.00)
Susan Withlow  BA 3 

Studenter som arbetar i verkstäder i huvudbyggnaden / Students working in the workshops in the main building
Liva Isakson Lundin  MA 1 (Metallverkstaden / The Metal workshop)
Éva Mag  MA 2 (Skulpturverkstaden / The Sculpture workshop)
Cecilie Meng Sørensen  MA 2 (Plastverkstaden / The Plastic workshop)
Olle Norås  Projektstudent / Project student (Metallverkstaden / The Metal workshop

Studenter åk 1 deltar med utställningen ”First year @ Mejan Exhibition” i huvudbyggnaden, Flaggmansvägen 1
/ Students participaiting with the exhibition ”First year @ Mejan Exhibition”, in the main building

Ehab Aljaby
Jesper Oscar Thomas Andersson
Karolina Brobäck
Edith Hammar 
Vida Lavén 
Isabelle Lind Färnstrand
Lisa Lundgren 
Ivar Lövheim
Fathia Mohidin
Sara Nielsen Bonde 
Georg Nordmark
Adrian Olas 
Malin Petersson 
Elnaz Sanati 
Vasilis Markus Sjögren Tzanetopoulos
Aron Skoog
Joline Uvman
Klara Zetterholm 
Victoria Verseau 
Läs om utställningen här