2014-12-18

Den 27 januari 2015 kl 15-18 håller vi ÖPPET HUS

Oppet_hus_2015_startsida 
Bild: Anna-Karin Rasmusson och Linnea Rygaard, masterstudenter i fri konst

Välkommen att besöka studentateljéer och verkstäder, se konstutställningar, gå på guidad tur,              
ta del av en föreläsning av rektor, få information om utbildningar... 

Program
Kl 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 och 17.00 guidade turer startar i huvudentrén (Flaggmansvägen 1), av studenter
i fri konst
Kl 15.00-18.00 Verkstäder och studentateljéer i huvudbyggnaden håller öppet
Kl 15.00-18.00 Information om samtliga utbildningar i huvudentrén
Kl 16.30 Föreläsning av rektor Marta Kuzma (föreläsningssalen, plan 4)
Kl 16.30 Information till yrkesverksamma konstnärer om projektstudier och forskning av prorektor Eberhard
Höll och forskningskoordinator Åsa Andersson (Muralen)

Kl 18.00 Vernissage utställning av kandiatstudenter åk 1 i huvudbyggnaden

Samma dag öppnas ansökan till utbildningar i fri konst
- 5-årigt program (leder till kandidat- och masterexamen)
- 2-årigt masterprogram
- Projektstudier för yrkesverksamma konstnärer, 60 hp
- Studier i fri konst för gäststudenter, 60 hp
- Photographic Artist´s Book, 60 hp

- Mejan Residents, 60 hp

Deadline 2 mars 2015. Läs mer om utbildningarna här

Vi informerar även om kurser på Mejan Arc (f.d. Kungl. Konsthögskolans Arkitekturskola).

Förberedande konstskolor och gymnasieskolor välkomnas att boka in en guidad tur, kontakta
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Kungl. Konsthögskolans Forskningsvecka 2015 pågår 26-30 januari. Mer information Den franska filosofen
Catherine Malabou inleder forskningsveckan med en föreläsning den 26 januari kl 16.00-18.00. Läs mer om
föreläsningen här
. Direkt efter föreläsningen öppnar MEJAN BAR och en utställning på Galleri Mejan där konst-
närliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras. Läs mer om utställningen i programmet för Forsknings-
veckan. Under hela dagen (26 januari 2015, kl 10.00-15.30+18.30-21.00) håller konststudenterna sina ateljéer
öppna - ÖPPNA ATELJÉER - för att presentera och diskutera sina arbeten med personer från konstfältet.
Kandidatstudenterna åk 1 visar sina verk i en utställning som har öppet hela dagen och vernissage kl 18.00. 
Läs mer om ÖPPNA ATELJÉER här 

Café WOODSTOCKHOLM håller öppet under hela öppet hus.