2014-11-27

Den 5 december 2014 kl 18.00 presenterar Esther Ferrer för första gången ett performanceverk på Moderna Museet i Stockholm, Sverige. Den 6 december talar hon om sin konstnärliga praktik på OEI Colour Project i Stockholm. Serien är curerad av vår professor i fri konst Hinrich Sachs i samarbete med Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson.

EFerrer_perf_press
Esther Ferrer, Performance Art: Theory and Practice, SAGA Festival, Lausanne, CH, 2009
Fotografer : Petra Köhle/Nicolas Vermot, CH

Esther Ferrer är född 1937 i San Sebastián (ES) och bor och arbetar i Paris.
Ferrer anslöt sig 1967 till det internationellt aktiva konstnärskollektivet ZAJ, inom vilket hon länge var verksam med en experimentell performancepraktik. Sedan början av 1970-talet har hon utforskat (den egna) kroppens förhållande till rummet och (sociala) kontexter genom mätningar, speglingar, notationer och utvärderingar. Ferrers arbeten har också rört sig mot primtalens område. Hennes mångfasetterade och konsekventa konstnärskap har fått stor uppmärksamhet sedan slutet av 1990-talet. Våren 2014 visade Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne utanför Paris en stor separatutställning med Ferrer. Hon tilldelades nyligen Premio Velázquez de Artes Plásticas.

Fredag 5 december, kl 18.00
Performancekonst: teori och praktik av Esther Ferrer

Plats: Pontus Hulténs visningsmagasin, Moderna Museet.
Ett samarrangemang mellan Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, Moderna Museet och OEI Colour Project.

Lördag 6 december, kl 14.00-18.00
Pi, 1987 – ett verk av Esther Ferrer
Kl 15.00: ett samtal mellan Esther Ferrer och Mattin, OEI Colour Project
Plats: OEI Colour Project, Lövholmsgränd 12, 117 43 Stockholm
Med stöd från Stockholms stads kulturförvaltning och Spanska ambassaden i Stockholm.

Esther Ferrers Performancekonst: teori och praktik och Pi, 1987 – avslutar ”Persistent projects, open-ended (hi)stories – practices of four unrelated artists”, en serie presentationer/mikroutställningar under våren och hösten 2014, där OEI Colour Project uppmärksammar verk av fyra europeiska konstnärer som alla gjorde sin debut i slutet av 1960-talet eller början av 70-talet: Rémy Zaugg, Claus Böhmler, Manfred Mohr och Esther Ferrer. De fyra hör till samma generation, men trädde fram på konstscenen i olika kontexter. Deras konstnärskap vidareförde på ett kraftfullt sätt – genom en utforskning av minimalism, konceptkonst, Fluxus, text, performance och videokonst – experimentella och självreflekterande aspekter av den konst som började identifiera sig själv som samtida. På formens nivå upprättar deras verk – som på ett kritiskt sätt vidgar uppsättningen av möjliga arbetssätt – en dialog genom ett bildspråk inriktat mot transformation, kombination och ständigt ifrågasättande.

Serien ”Persistent projects, open-ended (hi)stories – practices of four unrelated artists” är curerad av Hinrich Sachs i samarbete med Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson.

Serien stöds av Stockholms stads kulturförvaltning, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Goethe-Institut Schweden, Spanska ambassaden i Stockholm.