2014-10-29

r_kadmiumgult_fultFoto: Marie-Louise Lorentzen

Ett seminarium som tar upp bruk av farliga ämnen i konstnärlig verksamhet, hälsa, miljö och säkerhet med extra fokus på kadmium.

Tid: 5 november, kl.9.30–14.30
Plats: Muralverkstaden (entréplan, Kungliga Konsthögskolan, Flaggmansv.1, Skeppsholmen. Lunchpaus 12-13)

Program:

9.30-10.00 Inledning M-L Lorentzen, ansvarig för Materialkunskap vid KKH, inleder med bakgrund till seminariet och håller ett kort inlägg om kemiska hälsorisker samt presentation av föreläsarna. Peter Jansson, enhetschef fastighet och arbetsmiljö vid skolan, berättar om skolans miljöpolicy och de förbättringar som är gjort, bla. för att minska utsläpp av bla. kadmium i vattnet.

10.00-10.30 ”Kemiska hälsorisker i jobbet och hur man minskar dem” Maria Dalin, kemist på Arbetsmiljöverket, kommer att sätta skräck i oss med att berätta om allt farligt som kan hända, för att sedan tala om hur lätt vi kan undvika att skada vår hälsa.

10.30-11.00 ”Kan kadmium skada vår hälsa?” Agneta Åkesson, docent i nutritionsepidemiologi på Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet, berättar om kadmiumexponering och dess hälsoeffekter med utgångspunkt bland annat från egen forskning kring benskörhet. Föreläsningen tar upp hur vi exponeras, lite om riskbedömningen och senaste forskningen om hälsoeffekter.

11.00-12.00 ”Hur kan vi arbeta för att fasa ut farliga kemikalier?” Anders Finnson, Svenskt Vatten och Agneta Bergström, Stockholm Vatten, berättar om vattnets kretslopp i staden och tar upp rapporten ”Gult är fult”, om hobby- och konstnärsfärger. Agneta berättar om varför det är viktigt att informera om konstnärsfärger och vilka alternativ det finns till kadmiumfärgerna – och om man ändå handskas med dessa färger - hur man hanterar konstnärsfärg med kadmium.

Kl.12.00-13.00 Lunchpaus

Kl.13.00.13.30 ”Finn Fem Fel”
Vi samlas åter och delar in oss i mindre grupper för att göra en liten inventering av några utvalda delar av KKH med fokus på HMS.
Kl.13.30-14.00 Samling Återsamling och samtal kring gruppernas iakttagelser och förslag till förbättringar.
Kl.14.00-14.30 Avslutning Avslutning och samtal kring “vägen vidare” med återbesök från SV.

Seminariet är gratis och öppet för alla, men det är fint om du anmäler intresse till:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , så kan vi beräkna antalet trycksaker som skall delas ut.
Varmt välkommen!


Kort presentation av föreläsarna:

Maria Dalin, Arbetsmiljöverket Maria är kemist på Arbetsmiljöverket. Hennes område är kemiska arbetsmiljörisker och hur man kan skydda sig. I hennes jobb ingår allt från att vara en sträng myndighetsperson som skriver lagar och regler, till att vara snäll och övertygande och motivera arbetstagare och arbetsgivare att skydda sig. Maria är ansvarig för utbildningen i kemi för Arbetsmiljöverkets inspektörer och arbetar med undervisning. 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (www.av.se)

Agneta Åkesson, Institut för Miljömedicin, Karolinska Institutet Agneta är universitetslektor och docent i nutritionsepidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon studerar hur kost, levnadsvanor och miljögifter påverkar risken att drabbas av sjukdom och dödlighet. Det innebär att hon kombinerar forskning inom nutritionsepidemiologi, miljömedicin och toxikologi. Tyngdpunkten i hennes forsning ligger på hur förekomsten av olika miljögifter, som till exempel kadmium i kosten är kopplade till hälsorisker.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (http://ki.se/imm/start)

Anders Finnson, Svenskt Vatten Anders har bakgrund som vatteningenjör och efter att arbetat på Naturvårdsverket och Stockholm Vatten, arbetar han nu för intresseorganisationen Svenskt Vatten. Där arbetar han med att fasa ut farliga kemikalier i samhället, men också med kretsloppsfrågor, reningsteknik och andra miljöfrågor som rör våra sjöar och hav. På en del av sin arbetstid arbetar han också för den Europeiska vattenbolagsorganisationen Eureau. 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (www.svensktvatten.se)

Agneta Bergström, Stockholm Vatten Agneta har bakgrund som kemiingenjör och jobbar sedan över 20 år tillbaka som miljöingenjör på Stockholm Vatten. Hon har jobbat med kadmium i ca 15 år. Som miljöingenjör arbetar man med att minska inflödet av skadliga ämnen till avloppsreningsverken. Det kan gälla ämnen som kan påverka processen eller arbetsmiljön eller kvalitén på slammet. Under sitt arbete med kadmium har hon bl a besökt konstnärsverksamheter och jobbat mycket med information till konstnärer via skolor, studieförbund och butiker. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (www.stockholmvatten.se)

Några nyttiga linkar:

Stockholm Vattens konkreta råd om kadmium i konstnärsfärg:
http://www.stockholmvatten.se/Foretag/Foretagskund/Branschrad/Rad-till-konstnarer/
Broschyr: http://www.stockholmvatten.se/commondata/infomaterial/Avlopp/Kadmiumfolder08.pdf 
Affisch: http://www.stockholmvatten.se/commondata/infomaterial/Avlopp/KadmiumA4.pdf