2014-10-17

Tematiska samtal i utställningen "Thinking Through Painting" på Konstakademien:

22 oktober, kl 18.00
Måleri och Narration
Gäster: Filippa Arrias och Kristina Jansson
Ett samtal som reflekterar över olika konstnärers sätt att använda narrativa former. Från idén om måleri som ett eget berättande till verk som tar litteratur eller historiska händelser som konceptuell utgångspunkt.

29 oktober, kl 18.00
Perception, Intention & Resultat
Gäster: Sonja Larsson och Sophie Tottie
Ett samtal som berör olika tankar kring begrepp som seende, konception, intention och resultat som aspekter i olika konstnärers förhållningssätt till måleri.

Recension i DN av Rikard Ekholm, 2014-10-27: "Thinking Through Painting": Konstakademien, Stockholm

Thinking_Through_Painting_foto_Sigrid_Sandstrom Foto: Sigrid Sandström (2014)

Se mer om projektet här: http://www.facebook.com/thinkingthroughpainting 

Plats: Konstakademien, Fredsgatan 12.