2014-10-16

Professor Henrietta Palmer tilldelas konstnärligt forskningsbidrag från Vetenskapsrådet för projektet ”The Language of the Becoming City” tillsammans med medsökande Katarina Nitsch, Yvan Ikhlef och Ulrika Lundgren.

Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning har nu fattat beslut om projektbidrag i den stora utlysningen. Henrietta Palmer, professor med inriktning på området arkitektur vid Kungl. Konsthögskolan, tilldelas 3 600 000 kr under en 3-års period för projektet The Language of the Becoming City.

The Language of the Becoming City är en undersökning av urbana förändringsprocesser så väl som av förändringens språk. Projektet undersöker fyra till varandra länkande förändringsdynamiker: konflikten, det hybrida, gemensamheter (commons) och nätverk. Dessa fyra begrepp har sina ursprung i olika vetenskaper såsom sociologi, antropologi, ekonomi, litteratur samt resiliens-teori. Urvalet av begreppen har formats utifrån de forskningsprojekt som bedrivits vid kursen Resources vid Kungl. Konsthögskolan (åren 2007-14). I The Language of the Becoming City ges de fyra begreppen en samlad inramning där de inte bara undersöks i relation till varandra utan också utifrån ett iscensatt Tredje Rum, ett forskningsrum, där inbjudna deltagare bidrar till undersökningen enligt en bestämd strategi. 

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida.

Av femtio sökande tilldelas åtta projektbidrag för konstnärlig forskning. Förutom Kungl. Konsthögskolan har följande institutioner tilldelats bidrag: Göteborgs universitet, Konstfack, Luleå tekniska universitet, Stockholms konstnärliga högskola och Umeå universitet. 

För frågor om konstnärlig forskning vid Kungl. Konsthögskolan, kontakta forskningskoordinator Åsa Andersson, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it