2014-10-13

Välkommen till det första av 3 tematiska samtal i utställningsrummet med utgångspunkt i utställningen och boken Studio Talks – Thinking Through Painting. 

Generationstendenser 
Gäster: Thomas Elovsson och Håkan Nilsson

Tid: Onsdagen den 15 oktober, kl. 18
Plats: Utställningsrummet på Konstakademien plan 2

Sigrid_Sandstrom_2

Är det möjligt att prata om tidsanda och generationsanda efter modernismen och postmodernismen? Hur har konstnärer i närtid formulerat sig om sitt måleri i förhållande till samtiden och dess anda? 

Thomas Elovsson arbetar med måleri och installation. Hans arbeten tar sig an måleri från en konceptuell utgångspunkt och intresserar sig för de olika platser där ett måleri kan agera. Elovsson har en examen i Fri Konst från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm från 1992 och har ställt ut i ett flertal internationella sammanhang. Senaste utställningar inbegriper Tensta Konsthall 2014, Gallery Nova, Zagreb och Borås Konstmuseum, 2013. 2011 publicerades boken ”Found Text and Borrowed Ideas” om Elovssons konst. Thomas Elovsson är Lektor i Konst på Konstfack, Stockholm.

Håkan Nilsson delar sin tid mellan Konstfack där han är professor i Konsthistoria och konstteori och Södertörns högskola där han är docent. Han är också konstkritiker i Svenska Dagbladet och har regelbundet skrivit konstkritik i dagspress sedan 1997. Håkan disputerade 2000 på avhandlingen "Clement Greenberg och hans kritiker" och sedan dess även utkommit med boken "Måleriets rum" (2009) och var redaktör för "Placing Art in the Public Realm" (2012). Hans nuvarande forskning handlar om hur den alternativa arkitekturscenen utvecklats från 2000-talets början till idag och hur vi skall förstå denna i relation till samtida stadsrum.