New Reality – Realism, verklighet, synlighet

Vad är realism? Hur används begreppet konsthistoriskt, och vad har det för relevans i dag? På 1990-­talet framträdde en sällan skådad törst efter det verkliga och det synliga genom reality-­‐tv och olika dokumentära strategier. Höstens föreläsningsserie kommer göra nedslag i en rad discipliner och epoker för att se hur intresset för verklighet och det vardagliga har sett ut, från Courbet och 1800-­talets försök att ”visa verkligheten som den är” till det tidiga 1900-­talets vilja att skapa ny verklighet genom konsten. Vi kommer att titta på en rad realismer – fotorealism, hyperrealism, superrealism, socialrealism, socialistisk realism, dialogisk realism, fiktiv realism, poetisk realism, politisk realism – och diskutera de kulturella och estetiska kontexter de är en del av. Föreläsningarna är öppna för alla och kräver ingen föranmälan. Flera av föreläsningar kommer följas av kortare diskussionsseminarier öppna för den som vill.

Ansvarig lärare: Milou Allerholm, lektor i konsthistoria vid Kungl. Konsthögskolan.                                                                           

Föreläsningsprogram

Fred 3/10 
Milou Allerholm: New Reality. Den klassiska realismen från Courbet till Evans 

Fred10/10 
Sara Danius: Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga

Fred17/10 
Tora Lane: Socialistisk realism eller utopins diktat? 

Fred24/10 
Helena Mattsson: Livet som en full skalemodell

Fred 7/11 
Milou Allerholm: New Reality. Fotorealism, superrealism, hyperrealism 

Fred14/11 
Xavier Vert: How Low is the Real? Style and Visuality in Renaissance Art 

Fred21/11 
Sante Poromaa:Tomhet och verklighet 

Fred28/11 
Milou Allerholm: New Reality. The Return of the Real

Fred 5/12 
Fredrika Spindler: Om sanning, lögn och tänkandets villkor

Tid: Kl 13.00–15.00
Plats: Föreläsningssalen plan 4 eller Hus 28. (Se informationsskärmen i entrén, Flaggmansvägen 1).