2014-09-03

I dag startar läsåret 2014/15. Rektor Marta Kuzma hälsar studenter och personal välkomna. 


Lasarsstart_2014_15_06
Studenter och personal efter att fotografen Jean-Baptiste Béranger tagit det sedvanliga 
gruppfotot.

Lasarsstart_2014_15_03
De nya studenterna. 

Lasarsstart_2014_15_01
Rektor Marta Kuzma tillsammans med de nya studenterna. 

Lasarsstart_2014_14_02
De nya studenterna. 

 

Lasarsstart_2014_15_04
Bandet "Fest i byn". 

Lasarsstart_2014_15_05
Bandet "Fest i byn". 
 

Foto: Anne Joki Jakobsson