2014-05-28

Masterstudenterna visar sin examensutställning på Konstakademien, Fredsagatan 12.

_75_8189

Rebecka Andersson

_75_8117-Edit

Vänster: Pella Kågerman. Höger: Dan Wid.

_75_8162

Mitt i bilden: Hanna Jagare. I bakgrunden: Carolina Billvik.

_75_8132

Ulrika Lublin, Scenario (green)

_75_8208-Modifier

Vänster: Leontine Arvidsson. Bakre vägg: Britta Persson. Höger: Thomas Hämén.

_75_8227

Kristofer Hedberg, Gray goo

_75_8246

Johan Bergström Hyldahl

Foto: Jean-Baptiste Béranger