2014-03-24

Rektor Måns Wrange deltar i samtal på Konstakademien under temat "Visioner och strategier för konst och arkitektur i stadsmiljöutveckling". 

Måns Wrange samtalar med Charlotte Bydler (forskningsledare, lektor i konstvetenskap vid Södertörns högskola) och Håkan Nilsson (professor i samtida konst & konstteori Konstfack och docent Södertörns högskola). Moderator från Eva Bonniers donationsnämnd är konstnär och f.d. student vid Kungl. Konsthögskolan Eva Arnqvist.

Tid: den 26 mars kl 8
Plats: Konstakademien, hörsalen, plan 2