2014-03-19

Peter_G

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm New Temporary konstlounge

Välkommen på vernissage för installation av Peter Geschwind!
Nya konstverk i loungen av bland andra Rosemarie Trockel, Michael Majerus, Jessica Stockholder, Nayland Blake, Ylva Ogland, Mattias Faldbakken, Mikael Jansson, Juan Pedro Fabra, Julia Hetta, m.fl.
Vi bjuder på förfriskningar!
Christina & Claes Britton, Andreas Brändström och Thomas Ekström
Lördag 22 mars, 16.00–19.00
Peter Geschwind/Stockholm New Temporary, c/o BrittonBritton
Olof Palmes gata 20B, Stockholm

Varmt välkommen!

Stockholm New/BrittonBritton | Olof Palmes gatan 20B | 111 32 Stockholm 

Peter Geschwinds installation SLOW MOTION II för oss tillbaka till Eadweard Muybridges optiska experiment med rörlig bild i slutet av 1800-talet, men vänder ut och in på förhållandet till rum och rörelse. Muybridge och andra vid den här tiden prövade olika sätt att snabbt visa bilder efter varandra för att skapa en illusion av rörelse, och man utvecklade apparater som var föregångare till vår tids filmprojektor. Sedan dess har tekniken utvecklats, men många av de konventioner som redan då etablerades är fortfarande helt självklara. När vi ser på film idag tänker vi bort rummet omkring oss på samma sätt som då i filmens barndom, och vi sitter koncentrerat med blicken rakt mot den lysande filmduken, tv-rutan, datorskärm eller liknande. Men om Muybridge frigjorde rörelsekvensen från rummet så att den blev möjlig att distribuera på ett smidigt sätt, så gör Geschwind det omvända genom att istället knyta den till platsen, till här och nu, på ett påtagligt fysiskt vis, och tekniken förs tillbaka till experimentet.

Installationen är en fortsättning, scen nr 2, på SLOW MOTION som visades på Gävle Konstcentum 2011, se info http://www.gavlekonstcentrum.se/content/view/114/79/lang,sv/
 
Peter Geschwind’s installation, SLOW MOTION II, takes us back to Eadweard Muybridge’s optical experiments with moving images at the end of the 19th century; but Geschwind turns our relationship to space and movement inside out. Muybridge and others tested ways of showing images rapidly, one after another, in order to create an illusion of movement, and around the same time, apparatuses - predecessors to modern film projectors - were developed. Since then technology has improved but many of the conventions that were established in the late 1800s remain. When we watch films today, we forget about the space around us in the same way as people did when films were in their infancy, and we sit concentrated on the lit-up screen in front of us (including TV, computer screens and others). However, if Muybridge liberated a sequence of movement from space so that it became possible to distribute it smoothly, then Geschwind does the reverse by binding it to a place, to the here and now, in a palpably physical way, and in the process, he returns technology to the experimental.

The installation is a continuation, scen no. 2, of SLOW MOTION at Gävle Konstcentrum 2011.

Projektet har finansierats med stöd av Kungl. Konsthögskolans konstnärliga forsknings- och utvecklingsmedel

Peter Geschwind är en uppmärksammad konstnär som har ställt ut i ett flertal svenska och internationella sammanhang sedan han gick ut Kungl. Konsthögskolan 1998. Samma år ställde han ut bland annat både på Moderna Museet i dess projektrum i Paris och på Momentum-biennalen i Moss. Sedan dess har Geschwind ställt ut bland annat i London, Tokyo, New Dehli, Berlin, San Fransico och Venedig. 

Utställningar under senare år innefattar Tensta Konsthall, Tensta Museum, Stockholm och Zagreb 2013, Stockholm Music and Arts, 2013, Momentum - Ynglingagatan 1, Moderna Museet, Stockholm, 2012, AG/Kiwi projekt, Stockholm, 2012, Music in Art, Milliken gallery, 2011, Gävle Konstcentrum, 2011, Exchange, Penzanze, England, 2008, Automatic / part 2, Liljevalchs, Stockholm, Automatic / part 1, Färgfabriken, Stockholm, 2006.

2001 tilldelades Peter Geschwind Iaspis ateljéstipendium på Kunstlerhaus Bethanien i Berlin och 2004 Stockholms 2-åriga ateljéstipendium genom Konstnärsnämnden. Peter Geschwind är född 1966 och bor och arbetar i Stockholm.