2013-12-18

Kungl. Konsthögskolan inleder ett samarbete med det nya lärosätet Stockholms konstnärliga högskola avseende konstnärlig forskning och forskarutbildning.
 

Forskningssamverkan_2013
Foto: (De)monterat projekt, Röda Sten, 2011, ©STEALTH.unlimited
 

– Vi är en liten högskola och för att kunna bedriva konstnärlig forskning och forskarutbildning på högsta nivå behöver vi samarbeta med andra lärosäten nationellt och internationellt, säger Kungl. Konsthögskolans rektor Måns Wrange.

Samarbetet med Stockholms konstnärliga högskola är det tredje inom ramen för forskning som Kungl. Konsthögskolan etablerar. Sedan tidigare pågår samarbete med Stockholms universitet och den Konstnärliga forskarskolan (med säte på Lunds universitet). Det nya samarbetet kommer att stärka såväl Kungl. Konsthögskolans egen forskningsmiljö som att bidra till det gemensamma målet att skapa en stark grund för konstnärlig forskning i Stockholm.

Den 1 januari 2014 etableras Stockholms konstnärliga högskola genom att Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola går samman.

– Kungl. Konsthögskolan har valt att förbli ett självständigt lärosäte och kommer inte att ingå i sammanslagningen, säger Måns Wrange. Samarbetet med det nya lärosätet avser endast konstnärlig forskning och forskarutbildning.