Imorgon torsdag är det en delpresentation av projektet ”Narrstreck i Månsken” där en mekanisk marionetteater står i centrum.

Med ljus, ljud, skuggor och hundratals skulpturer i porslin är teatern en del av ett experimentellt projekt och ett samarbete mellan

konstnären Torsten Jurell och inredningsarkitekten Sun Ying.

De kommer att berätta om hur de i detta projekt löser upp gränsen mellan konst och design och skapar ett konstnärligt fenomen.

Presentationen är på engelska och tar ca 30 minuter.

Tid: torsdag 12 dec kl 14

Plats: Mellanrummet (i huvudbyggnaden på Flaggmansvägen 1)

torstenjurell

Bilden visar en detalj av den mekaniska marionetteatern. (Foto: Pernilla Carlsson)