2013-12-05

Idag har regeringen utsett vår rektor Måns Wrange till ny ledamot i Statens kulturråds styrelse. Tillsamans med Måns Wrange har Bo Netz, överdirektör på Sida, och Anna Sparrman, professor vid Tema barn på Linköpings universitet, utsetts. 

Ledamöter sedan tidigare är Kerstin Brunnberg, Martin Borgs, Benny Fredriksson, Tebogo Monnakgotla och Lars Strannegård. Kerstin Brunnberg kommer att vara styrelsens ordförande under år 2014. Den nya styrelsens förordnande gäller från och med 1 januari 2014 till 31 december 2016. 

Se kulturdepartementets pressmeddelande