2014-01-15

Carl-Johan Malmberg föreläser utifrån sin bok "Stjärnan i foten, dikt och bild, bok och tanke hos William Blake".

Carl_Johan_Malmberg

Tid: Den 21 januari 2013, kl 13
Plats: Föreläsningssalen, plan 4. Kungl. Konsthögskolan, Skeppsholmen.
Språk: Svenska

Föreläsningen arrangeras av professor Sophie Tottie som en del av verksamheten i hennes professorsgrupp. 
Föreläsningen är även kopplad till läsårets tematiska cluster: Normalcy.

Välkommen!