2013-10-22

För första gången kan vi ta del av Creative Time Summit New York live i Sverige! En livesändning görs i samarbete med Statens konstråd på Kungl. Konsthögskolan fredagen den 25 oktober. 

Creative_time_Mynewsdesk_2013_forstasida

Creative Time Summits tema i år är Art, Place and Dislocation in the 21st Century City.

I anslutning till sändningen anordnar Kungl. Konsthögskolan en diskussion modererad av rektor Måns Wrange, med Peter Hagdahl (Statens konstråd), Rasmus Nielsen (Superflex) och Helen Runting (KTH). Diskussionen inleds med presentationer av ett par projekt i det offentliga rummet: Superkilen i Köpenhamn av konstnärsgruppen Superflex i (samarbete med BIG Architects och Topotek1) och Loft Lift i Helsingborgs hamn av Simon Starling.

Innehållsligt fokus för diskussionen
"Idén om en enhetlig offentlig sfär där rationella medborgare möts och utbyter åsikter på lika villkor, som det beskrivits av till exempel Jürgen Habermas, har på senare år kritiserats till förmån för en mindre idealistisk bild av en fragmenterad offentlighet vars tolkning istället är avhängig en mängd sociala kategorier - något som nyligen blivit tydligt i Sverige med polisens jakt på papperslösa flyktingar där personer ”med utländskt utseende” har fått identifiera sig när de befunnit sig på offentliga platser. Hur förhåller sig konstnärer till ett offentligt rum som vare sig upplevs, används eller har samma betydelse för alla människor?"

Program
Tid: 25 oktober, start kl 16.00 
Livesändning av The Creative Time Summit i New York, kl 16.00-19.00
Diskussion modererad av rektor Måns Wrange, kl 19.00-20.30
Plats: Kungl. Konsthögskolan, hus 28, se karta
Kostnadsfritt

Om Creative Time
Creative Time är en av New Yorks mest intressanta och kreativa konstorganisationer. De utvecklar nya konstnärliga praktiker i offentliga rum och arbetar i en öppen struktur där konstnärer kan undersöka och utveckla relationen till staden. Creative Time ligger bakom legendariska produktioner med bland annat Doug Aitken, Jeremy Deller och Tania Bruguera. Under senare år har de arbetat med interventioner på Times Squares storbildsskärmar och i samarbete med MTV.

Moderna Museet Malmö livesänder den 25 oktober kl 16.00-18.00. Kl 15.30 anordnar de ett samtal med Kristina Möster Nilsson. 

Se Creative Time Summits program här