2013-09-19

Idag började kursen i arkitektur. Temat för läsåret 2013/14 är Radical Shift | Incremental Change: Rio de Janeiro. 

 

Arkitektur_2013
Studenterna på kursen Arkitektur läsåret 2013/14.

Ur kursprospektet:
"Det urbana är en ständig förändringsprocess. En kontinuerlig ström av utbyten och omstruktureringar, av förhandlingar och överenskommelser. I bland sker förändringar tillsynes riktningslöst och ad hoc, ibland medvetet planerat mot nära och fjärran mål. För vad och för vem äger förändring rum?

Brasiliens omvandling till en urban nation ägde rum i ett sent och intensivt skede 1960–1980. Under 20- och 30-talen formades en självständig brasiliansk modernism som i reaktion mot de forna kolonisatörerna tog avstånd från ett ruralt och konservativt Brasilien. Men modernismens arkitektoniska och sociala utforskande, och visionen om en brasiliansk hybrid identitet, avbröts av militärens maktövertagande. Det blev istället en kraftig industrialisering som definitivt omvandlade den forna jordbruksnationen till ett urbant samhälle, men med kaotiska sociala förändringar och skiktningar som följd. 80-talets politiska frigörelse återknöt till 60-talets radikala diskussion, och den brasilianska staden blev till ett konkret laboratorium, men nu mot en fond av globaliseringens krafter. 


Resources.13 kommer att utforska pågående urbana strategier i Rio de Janeiro och ställa frågan – hur påverkar globala agendor och drivkrafter en stads egna behov och drömmar?"

Ansvariga för kursen är professor Henrietta Palmer och adjunkt Katarina Nitsch.