2013-09-16

Idag började kursen i restaureringskonst. Temat för läsåret 2013/14 är "3500 kyrkobyggnader - problem eller möjlighet? Trasformation - förändring - kritisk restaurering".

Ur kursprospektet:
"Förändringar i samhällsutvecklingen utmanar restaureringskonsten och fordrar ny kompetens hos arkitekter, antikvarier och ingenjörer. Att utveckla arkitekturen som ett levande kulturarv i samspel med förändringens processer kräver insatser på olika nivåer. Restaureringskonst arbetar kreativt, prövande och okonventionellt för att med respekt för byggnadsvärdena skapa kvaliteter, logik och mening som kan föra arkitekturarvet vidare till kommande generationer. 
  
Svenska kyrkor utsätts just nu för det största förändringstrycket under sin tusenåriga historia. Det är en av restaureringskonstens mäktigaste uppgifter – hur kan vi finna lösningar på den uppgift som många finner övermäktig? I fallstudier prövar vi restaureringens möjligheter och gränser i teknik och gestalt, förhållningssätt och process."

Ansvariga för kursen är professor i restaureringskonst Kerstin Barup och lektor i restaureringskonst Cecilia Sagrén. 

Läs mer om kursen och om Mejan Arc här 

Restaureringskonst_1
Studenter på kursen i restaureringskonst. 

Restaureringskonst_2
Studenter på kursen i restaureringskonst