2013-08-27

Den 3 september kl 10 startar läsåret 2013/14 med upprop i Kungl. Konsthögskolans utställningsrum "Mellanrummet".

Nya och gamla studenter och personal hälsas välkomna! 

Adress: Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen. Se karta

För mer information, logga in på intranätet.

Freskokurs
Bild från kurs i freskomåleri som började måndagen den 26 augusti och som 
pågår i tre veckor. Plats: Kungl. Konsthögskolans monumentalverkstad.