2013-07-08

Vårt samtal ”Vad är det gemensamma för ett samhälle idag?” drog fullt hus – c:a 200 deltagare – och var ett av de mest besökta seminarierna under Almedalsveckan.

Almedalen_panelen_2013

I panelen fanns Joakim Palme (professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet), Svante Axelsson (generalsekreterare i Naturskyddsföreningen), Måns Wrange (konstnär och rektor vid Kungl. Konsthögskolan), Henrietta Palmer (professor i arkitektur vid Kungl. Konsthögskolan) och Katarina Nitsch (vik. lektor i arkitektur vid Kungl. Konsthögskolan), moderator var Pernilla Glaser, som utifrån de olika perspektiven och professionerna diskuterade vad begreppet "commons" (det gemensamma eller gemenskaper) innebär och kan komma att innebära i en framtid. 

Seminariet utgick från Kungl. Konsthögskolans interdisciplinära projekt under läsåret 2012/13 på Arkitekturkursen ”In Search of Common Ground” som undersökte vad "commons" kan innebära för individen, staden och politiken. En internationell konferens - Commoning the City – arrangerades på Arkitekturmuseet den 11 april 2013 som också den drog ett fullt auditorium.

Sommaren 2013 var första gången Kungl. Konsthögskolan deltog under Almedalsveckan på inbjudan av Stockholms Akademiska Forum. Plats var Kunskapshuvudstadens arena, Donnerska huset. 

Läs mer om vårt seminarium nedan. 

 


TRÄFFA OSS UNDER ALMEDALSVECKAN!

2013-06-20

Vad kan betraktas som gemensamt i ett samhälle där materiella och immateriella resurser i allt snabbare takt privatiseras? Där skolor och sjukhus övergår i privat ägo, gener patenteras, ord varumärkesskyddas och kultur och kunskap i allt högre grad reduceras till att enbart värderas efter dess bidrag till den ekonomiska tillväxten. Välkommen att ta del av vårt samtal om nya gemenskaper! 

Zagreb_2   Foto: Henrietta Palmer

Tid Den 3 juli 2013, kl 16.30-17.15
 
Plats Donnerska huset, trädgården. Donners plats. (Kunskapshuvudstaden) 
 
Typ av arrangemang Samtal 

Deltagare 

Pernilla Glaser moderator 
 
Svante Axelsson generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Katarina Nitsch konstnär och vik. lektor i arkitektur vid Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolan
Joakim Palme professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet 
 
Henrietta Palmer arkitekt och professor i arkitektur vid Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolan
Måns Wrange konstnär och rektor vid Kungl. Konsthögskolan 

(Sverker Sörlin har tyvärr tvingats lämna återbud till sitt deltagande i samtalet.) 

Om samtalet 

Vilka gemenskaper skapas i samhället idag? 


Under det senaste decenniet har det förts en internationell diskussion om “commons” (på svenska “allmänningar” eller “gemenskaper”). Ett begrepp som omfattar sådant som kan betraktas som gemensamt för en specifik grupp eller för en hel värld. Det kan avse allt från fysiska resurser som offentliga rum, glaciärer, luft och vatten till institutioner, organisationer, kunskap, kultur och internet. Det är en debatt som delvis sprungit ur ekonomipristagaren och statsvetarprofessorn Elinor Ostroms banbrytande forskning och som spänner över politik, miljö och ekonomi, konst, arkitektur och teknologi. 

  • - Vad kan definieras som gemenskaper i ett samhälle där kultur och kunskap i allt högre grad reduceras till att enbart värderas efter dess bidrag till den ekonomiska tillväxten? 

  • - Hur kan vi skapa platser, resurser och verksamheter som vi delar och som utvecklar och formar dagens heterogena samhälle?  

  • - Vad är gemensamma resurser och hur kan de utvecklas och tillvaratas? Vilken betydelse har nya gemenskaper i en tid med allt fler inmutade patent och reglerade ytor?

Vårt program finns även på Almedalsveckans officiella hemsida

Välkommen!
Måns Wrange
Rektor vid Kungl. Konsthögskolan

Under 2013 hade kursen i Arkitektur/ Resources temat ”In Search of Common Ground” som undersökte vad "commons" kan innebära för individen, staden och politiken. En konferens - Commoning the City - anordnades på Arkitekturmuseet den 11 april 2013. Läs mer om konferensen här
 

Kontaktperson / press
Anne Joki Jakobsson, kommunikationsansvarig vid Kungl. Konsthögskolan