2013-03-14

Kungl. Konsthögskolans adjunkt i fri konst - Esther Ericsson - medverkar tillsammans med nuvarande och f.d. studenter i säsongens första avsnitt av Svt:s program Kobra, som fokuserar på 3D-printing.

http://www.svt.se/kobra/se-program/del-1-540