2012-12-20

En ny hemsida har lanserats med dokumentationsmaterial från tre års arbete om hållbar utveckling inom stadsplanering och urban restaurering i Indien. Två kurser på Kungl. Konsthögskolan har bedrivit ett samarbete med BNCA i Indien.  

Planningindia_2012

Under åren 2010-2013 har kurserna i arkitektur och restaureringskonst på Kungl. Konsthögskolan bedrivit ett samarbete med BNCA, som är en arkitekthögskola för kvinnor i Pune, Indien. Samarbetet har handlat om att vidga fältet och kunskapen om hållbar urban utveckling, med fokus på hur en lokal indisk kontext, dess potentialer och möjligheter, kan tillvaratas utifrån ett inkluderande perspektiv. Nu har en ny hemsida lanserats med dokumentationsmaterial från de tre åren.

Syftet med hemsidan är dessutom att bidra till fortsatt diskussion om Indien och urban utveckling inom det nätverk som uppstått under det här långa samarbetet. Tanken är även att nya aktörer ska kunna ansluta sig till diskussionen, som därmed förhoppningsvis vidgas till att även omfatta nya ämnen inom detta tema.

Läs mer om samarbetet på Planning Indias hemsida: www.planningindia.org

Projektet har finansierats av SIDA (Indo-Swedish Facility for Environmental Initiatives and Innovations) med Kungl. Konsthögskolan och BNCA som medfinansiärer i en s.k. partnership cooperation.

Kontaktpersoner för projektet på Kungl. Konsthögskolan:
Henrietta Palmer, professor i arkitektur This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Cecilia Sagrén, lektor i restaureringskonst  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it