2012-12-10

Göran Svenborn och Lars Hammarström, lärare i metall respektive skulptur, arrangerade en workshop tillsammans med sex konststudenter på Wetterlings yxfabrik i Storvik, utanför Sandviken. Workshopen var förlagd under två helger, 17-18 november och 1-2 december, 2012.

Den första helgen producerade studenterna sin egen yxa. Den andra helgen skapades det konstverk med hjälp av den nyvunna kunskapen och med inspiration från den första helgen. Arbetet skedde under stor frihet. Materialen varierade från yxstål, plåt, trä och träd till skrot och restprodukter från yxtillverkningen. 

Deltagande studenter
Leontine Arvidsson (master 1)
Pelerin Brodrej (kandidat 1)
Kristofer Hedberg (master 1)
Joakim Lager (magister åk 5)
Charlotta Smith (kandidat 3)
Gabriela Spilsbury (kandidat 3)

dubbelbild-1_yxworkshop-wetterlings-1-2-dec--2012-010

dubbelbild-2_yxworkshop-wetterlings-nov--2012-033

dubbelbild-4_yxworkshop-wetterlings-1-2-dec--2012-044

dubbelbild_5_yxworkshop_wetterlings_1-2_dec__2012_073