2012-11-14

Konstverk av Kungl. Konsthögskolans f.d. magisterstudenter i fri konst - Cajsa von Zeipel och Arvid Wretman - samt verk av f.d. professor i fri konst - Peter Hagdahl - kan ses i den relativt nyöppnade gallerian Mood Stockholm.

/ Commissioned works of art by the Royal Institute of Art´s former Master students in Fine Art – Cajsa von Zeipel and Arvid Wretman – and a former Professor of Fine Art – Peter Hagdahl – are on view at the recently opened shopping mall Mood Stockholm.


Cajsa_von_Zeipel

Cajsa von Zeipel, Pretty Vacant
Fotograf: Mood Stockholm

Arvid_Wretman

Arvid Wretman
Fotograf: Mood Stockholm

Peter_Hagdahl

Peter Hagdahl, Liquid sky
Fotograf: Mood Stockholm

Läs mer om verken på Mood Stockholms hemsida