2012-11-05

Under skolloven arrangerar Tensta Konsthall konstkollon för barn och unga i åldrarna 10-19 år. Två lärare vid Kungl. Konsthögskolan har ansvarat för varsin kollovecka under åren 2011 och 2012. Under en koncentrerad period ges de unga deltagarna möjlighet att utforska spännande ämnen och olika konstnärliga tekniker tillsammans med några av Sveriges mest intressanta konstnärer och professorer. Konstkollot avslutas med att allmänheten bjuds in för att ta del av veckans arbete.

Kungl. Konsthögskolans samverkan med Tensta konsthall, Botkyrka konsthall och Centrum för gestaltning i Kista ingår i högskolans satsning på att bredda rekryteringsunderlaget till konstutbildningarna.

I projektet Tensta konsthall konstkollo samarbetar Tensta konsthall även med KTH Arkitekturskolan, Gerlesborgsskolan och Göteborgs konstskola.

Måleri och porträtt med Filippa Arrias sommaren 2012 
(Filippa Arrias är lektor i fri konst med inriktning på måleri, Kungl. Konsthögskolan)
Tidt: 6-10 augusti 2012

Gruppen övade på att göra porträtt med pensel och färg och att göra val: vad ska man lyfta fram i en bild och vad ska man välja bort? Varje dag påbörjades ett nytt porträtt som kunde föreställa en vän, en viktig person, en familjemedlem eller en plats. Tillsammans bildade de en berättelse som handlade om deltagarna själva.

Konstkollo_Filippa_Arrias_sommaren_2012 Foto: Tensta konsthall


Tensta 3D med Peter Geschwind sommaren 2011
 
(Peter Geschwind är professor i fri konst med inriktning på skulptur, Kungl. Konsthögskolan)
Tid: 27 juni–1 juli 2011

De unga deltagarna lärde sig grunderna i 3D-programmet Sketchup och byggde upp en 3D-modell av Tensta Centrum, av det egna huset i området eller av en fantasibyggnad som man skulle vilja se där. Gruppen provade därefter att lägga upp materialet i Google Earth där den som vill sedan kunde besöka det digitala 3D-Tensta. Inspiration hämtades från från science-fictionnoveller som The Counterfeit World från 1964. Man tittade närmare på utvecklingen inom spelindustrin och virtuella världar på internet, t ex ”Second Life”.

Konstkollo_sommaren_2011  Foto: Tensta konsthall