2012-10-23

Innovation_stagnation_Carl_Johan_och_Sigrid_oktober_2012  Lackawanna Coal Mine, Pennsylvania, oktober/October 2012.
Foto / Photo: Carl Johan Erikson

Innovation/stagnation – konst i en tid av industriell förändring
/
Innovation/stagnation – art in an era of industrial change                 

Kursen är ett samarbete mellan Tyler School of Art i Philadelphia, US, och Kungl. Konsthögskolan. Studenter från båda skolorna deltar i gemensamma platsspecifika workshops, i USA och i Sverige.

Under kursen tittar man på olika aspekter av industri, verksamhet och produktion, historiskt såväl som från ett samtidsperspektiv. Diskussion sker genom interkulturella perspektiv, hur lokal och regional kulturhistoria ställs i relation till globala samtidsfenomen inom tillverkningsindustrin.

Kursen började i Philadelphia v. 42, 2012, där det gjordes ett antal studiebesök i närområdet för utforskning av ursprunget till många moderna amerikanska industrier och innovationer. 

I Sverige kommer motsvarande workshop att vara förlagd till Stripa gruva i Bergslagen, som är nedlagd sedan 70-talet. Under fem dagar får gruppen tillträde till gruvområdet och kan vistas i samt använda som presentationsrum/ utställningslokaler. Det rör sig om olika typer av lokaler alltifrån skjul, arbetarnas matsal, omklädningsrummen från 50-talet, Smedjan etc. Gruppen kommer även att göra dagsutflykter till bl. a. det aktiva minerallaboratoriet i Strossa gruva och bjuda in föreläsare med lokal anknytning.

Sex deltagare från Kungl. Konsthögskolan och sex studenter från Tyler School of Art deltar i kursen.

Lärare: Sigrid Sandström och Carl Johan Erikson

/ The course is a collaboration between Tyler School of Art i Philadelphia, US, and Kungl. Konsthögskolan. Students from both schools participate in site specific workshops in US and in Sweden. We look at various aspects of industry, business and production historically as well as from a contemporary perspective. We discuss through an intercultural perspective how local and regional cultural history is compared to the global contemporary phenomenon in manufacturing.

The course began in Philadelphia, US, where the group made numerous excursions in the area and explored the origins of many modern American industries and innovations.

The second part of the course will be located in Bergslagen during spring 2013. We will stay in Stripa mine (now a Cultural Heritage site and part of Lindesbergs museum). Here we get access to various facilities in the former mine (Forge, Concentrator, Welfare Hall and the nacelle). We will use Stripa mine as a platform for comparing, questioning, and further develop the ideas and reflections that developed during our visit to Philadelphia, and it also providesus with "hands on" insight into the Swedish industrial / cultural history of the place.