2012-10-05

Esther Ericsson, adjunkt vid Kungl. Konsthögskolan, ansvarar för labbet Fri form framställning, FFF. En av hennes viktigaste uppgifter är att guida konststuderande från idé till konstverk. De kurser hon ger är öppna för studenter som är antagna till en utbildning vid Kungl. Konsthögskolan.

Esther_Ericsson_FFF   Esther Ericsson i Kungl. Konsthögskolans 3D-labb. Foto: Göran Svenborn

På FFF har Esther Ericsson tillgång till flera verktyg som programvara, 3d-printrar och -skanner, CNC-fräs och allsköns programvara för animering och rendering. Läs artikeln om Esther Ericsson i 3dp Allt om 3D-printing.