Välkommen till en kväll som har till syfte att presentera två berättelser om social förändring med konst som katalysator och verktyg. Exemplen är avgränsade; det rör sig om en plats, Oaxaca, Mexiko, samt involverar två verkstäder med olika praktiker: glaskonst och kyrkorestaurering.

Comunitario_october_1_bild

EITC (Euroaxacan Initiative of Transformative Cultures) i samarbete med Kungl. Konsthögskolan bjuder in till en kväll med presentationer och diskussioner kring konst, restaurering, social ekonomi och interkulturell hållbarhet.

För de som inte kan närvara under hela programmet står det fritt att komma/avvika under pausen.

Tid: Måndagen den 1 oktober, 2012, kl 18-21.
Plats: Hus 28, Kungl. Konsthögskolan. Hitta hit
Språk: Engelska

Program
18.00 Kort presentation av ROBERT BREČEVIĆ (Performing Pictures, EITC)
18.10 CHRISTIAN THORNTON, glaskonstnär o grundare av Studio Xaquixe, Samtal modereras av INGA MODÉN OCH CHRIS STERN, Kungl. Konsthögskolan.
19.10 Paus med förfriskningar och tilltugg
19.30 GEORGINA SALDAÑA WONCHEE, konservator o föreståndare för Talleres Comunitarios de Zegache. Samtal modereras av HÉLÈNE SVAHN GARREAU, byggnadsantikvarie, NIRAS, Sverige.
20.30 Sammanfattning och ytterligare diskussion

Inbjudan på svenska här , och på engelska här .