2012-08-20

I höst startar Kungl. Konsthögskolan och Stockholms dramatiska högskola i samarbete med FSL - Fria seminariet för litteraturkritik  (www.kritikerseminariet.nu)  en kurs som heter Performativ kritik – kropp, framförande, tolkning. I anslutning till kursen ges under september och oktober 2012 en serie öppna föreläsningar.  Föreläsningarna kommer att samlas och publiceras i skriftserien ”Ariel/Litterär kritik”.

Torsdagen den 6 september: Magnus William-Olsson  

Torssdagen den 20 september: John Swedenmark  

Torsdagen den 4 oktober: Marcia Sá Cavalcante Schuback

Torsdagen den 18 oktober: Gunilla Röör      

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Fri entré.
Förläsningarna sker kl. 15.00 vid samtliga tillfällen.
Plats: Kungl. Konsthögskolan, i hus 28, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen, Stockholm.