2012-06-07

Jonatan Palmquist har anställts som ny ekonomichef vid Kungl. Konsthögskolan. Han började den 28 maj 2012.

Jonatan Palmquist kommer närmast från Kulturförvaltningen, Stockholm Stad, där han arbetat som verksamhetscontroller. Han har varit ekonomiansvarig i respektive ledningsgrupper vid Kulturhuset, Stadsmuseum och Liljevalchs konsthall. Tidigare har han arbetat vid Stockholms universitet. Jonatan Palmquist har vid sidan om ekonomiexamen examen i litteratur- och konstvetenskap.

För ytterligare information, kontakta förvaltningschef Lars-Erik Olsson, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it