PRESSMEDDELANDE

2012-05-15

Den 31 maj kl. 15-20 är det vernissage för Mejans vårutställningar. Fem utställningar öppnar samma dag. Välkommen!

anna_foto_Michalina_Mistrzak      Bild: anna. Foto: Michalina Mistrzak

I årets examensutställningar i fri konst presenterar närmare femtio master- och kandidatstudenter sina verk. Som tidigare år är det svårt att urskilja några dominerande tendenser, säger rektor Måns Wrange. Något han ser som tecken på stor självständighet och hög kvalitet bland de nyexaminerade konstnärerna.

Samma dag öppnar ytterligare tre utställningar
Projektarbeten som utförts på kurserna Arkitektur och Restaureringskonst visas på Galleri Mejan. I Arkitekturkursen, "Just Grounds: Cape Town", har studenterna undersökt hur vi kan forma en rättvis och hållbar stadsutveckling med fokus på Kapstaden, en av världens mest segregerade städer. I en tvärvetenskaplig utställning åskådliggör studenterna Kapstadens urbana utmaningar för att möjliggöra förändring. Förslag ges till småskaliga katalysatorer som tar sitt avstamp på gräsrotsnivå med ett globalt perspektiv. Kursen i Restaureringskonst har under året haft temat ”Inclusive India – Re: Pune” där studenterna arbetat fram förslag till en utveckling av Punes historiska stadskärna utifrån en hållbar restaurering som tar avstamp i småskaliga projekt och medborgarsamverkan. Förnyelseprocessen är i förslagen tänkt att ske utifrån ett brukarperspektiv som tillåter ett långsammare tempo och bevarad kontinuitet som garant för social hållbarhet i kontrast till den snabba stadsomvandlingen som hotar den historiska stadskärnan i dag.

I Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad på Skeppsholmen visas utställningen Öppna ateljéer, som visar verk av projektstudenter (yrkesverksamma konstnärer som under ett år bedrivit ett konstprojekt), utbytesstudenter och studenter i fri konst under utbildning. Cirka 70 studenter deltar i utställningen.

Dessutom visas projektarbeten utförda av fyra Mejan Residents studenter, som under ett år bedrivit konstnärliga forskningsprojekt. Satsningen på Mejan Residents ingår i högskolans ambition att stärka forskningsmiljön som idag består av ett antal doktorander och forskare.

Utställningsplatser
Masterutställningen: Konstakademien, Fredsgatan 12
Kandidatutställningen: Drottninggatan 81B
Mejan Arcs utställning: Galleri Mejan, Excersisplan 3, mitt emot Moderna Museet, Skeppsholmen
Öppna ateljéer: Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad, Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
Mejan Residents: Kungl. Konsthögskolans seminarie- och föreläsningssal Hus 28, Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen.

Tider
Vernissage den 31 maj, kl. 15-20 för samtliga utställningar.
Öppettider: Vardagar 11-17, helger 12-16.
Samtliga utställningar pågår till den 17 juni, förutom Mejan Arc och Mejan Residents som pågår till den 10 juni.

Utställningsansvariga
Masterutställningen: Miriam Bäckström och Eberhard Höll.
Kandidatutställningen. Ann-Sofi Sidén och Carl Johan Erikson.
Mejan Arc: Henrietta Palmer och Michael Lee Dudley (Arkitektur) och Tina Wik och Cecilia Sagrén (Restaureringskonst).
Öppna ateljéer: Annette Felleson, Göran Svenborn och Maria Lindström.
Mejan Residents: Åsa Andersson.

Medarbetare vårutställningarna
Utställningsproducent för master- och kandidatutställningarna: Renée Padt.
Redaktör för katalogen avseende examensutställningarna i fri konst: Fredrik Ehlin.
Formgivning av katalog, affisch och vernissagekort: BankerWessel.