2012-03-01

Kungl. Konsthögskolan arrangerar ett symposium i samarbete med Moderna Museet den 18 mars.

Symposiet inleds med Sturtevants föreläsning The Powerful Pull of Simulacra och diskuterar aktuella och historiska former av motstånd, protest och provokation i konst och andra kulturella praktiker. Övriga föreläsare: Diedrich Diederichsen, Peter Osborne och Hito Steyerl
Moderator: Nina Möntmann, Kungl. Konsthögskolans professor i konstteori
Fri entré.

Språk: engelska.

Program

Portrait 
Foto: Loren Muzzey