2012-02-09

Vår prorektor Maria Lantz blir ny rektor på Konstfack. Regeringen har idag fattat sitt beslut efter Konstfacks förslag att anställa henne. Hon efterträder Konstfacks nuvarande rektor Ivar Björkman den 1 juni 2012.

Maria Lantz är sedan tolv år anställd som lektor här på Kungl. Konsthögskolan. Hon arbetar på avdelningen Mejan Arc där  arkitekter, formgivare och konstnärer vidareutbildar sig och där hon ansvarar för projektutbildningen Konst+Arkitektur.

Sedan 2008 är Maria Lantz vår prorektor och ingår i högskolans ledningsgrupp. Hon är ordförande i högskolans utbildningsnämnd sedan 2009. Vid sidan av arbetet här är hon verksam som forskare, kritiker och konstnär/curator.