2011-12-20

Vår prorektor Maria Lantz har den 14 december 2011 av Konstfacks högskolestyrelse blivit föreslagen som ny rektor. De har nu föreslagit regeringen att anställa henne, och regeringen tar sitt beslut i början på nästa år.  

Maria Lantz är sedan tolv år anställd som lektor här på Kungl. Konsthögskolan. Hon arbetar på avdelningen Mejan Arc där  arkitekter, formgivare och konstnärer vidareutbildar sig och där hon  ansvarar för projektutbildningen Konst+Arkitektur.Sedan 2008 är Maria Lantz vår prorektor och ingår i högskolans ledningsgrupp. Hon är ordförande i högskolans utbildningsnämnd sedan 2009. Vid sidan av arbetet här är hon verksam som forskare, kritiker och konstnär/curator.