2011-12-19

Tjugosju hållbara stadsbyggnadsprojekt får stöd av Delegationen för hållbara städer 2011. Professor Henrietta Palmer och adjunkt Michael Lee Dudley på Kungl. Konsthögskolan ansvarar för ett av de beviljade projekten.   

Delegationen för hållbara städer har tilldelat 15 miljoner kronor i planeringsstöd till 27 hållbara stadsbyggnadsprojekt.

Delegationen har regeringens uppdrag att under perioden 2009-2012 besluta om ett statligt stöd på totalt 380 miljoner kronor till utveckling av hållbara städer. Stödet ska stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer skapas.

Henrietta Palmer och Michael Lee Dudley, som bedriver kursen Resources vid Kungl. Konsthögskolan, har tilldelats 276.000 kr för ett bokprojekt under arbetstiteln "Urban Futures".

Resources har sedan 2007 undersökt hur arkitektur och stadsplanering kan möta de globala utmaningar världen står inför. Energi, klimat, befolkningstillväxt och minskade resurser vävs in i en diskurs om staden och dess framtid. Årets kurs fokuserar på Sydafrika och Kapstaden med frågor om spatial rättvisa i fokus – hur kan man utifrån apartheids segregerande planering bygga en rättvis stad som samtidigt möter de yttre stora förändringarna? Läs mer om kursen här.