Kungl. Konsthögskolan deltog på konstkollo på Tensta Konsthall sommaren 2011 

För tredje sommaren i rad anordnade Tensta Konsthall dagkollo för barn och unga i åldrarna10-19 år. Konceptet utvecklades i år genom samarbete med Konstfack (Thomas Elovsson), Kungl. Konsthögskolan (Peter Geschwind och studenten Rebecka Andersson) och KTH Arkitekturskolan (Meike Schalk och Helena Mattsson). Under en koncentrerad period gav konsthallen de unga deltagarna möjlighet att utforska spännande ämnen och olika konstnärliga tekniker tillsammans med några av Sveriges ledande konstnärer och professorer. 16-21 augusti presenterades resultatet från konstkolloveckorna på Lava, Kulturhuset, i samband med Kulturfestivalen.

Den vecka som professor Peter Geschwind och studenten Rebecka Andersson från Kungl. Konsthögskolan medverkade hade konstkollot rubriken ”Tensta 3D!” och riktade sig till unga i åldrarna 13-16 år. Kollot handlade under den veckan om att bygga upp en 3D-modell av Tensta Centrum, av sitt eget hus i området eller av en fantasibyggnad som man skulle vilja se där.

Resultatet från konstkollot visades på Lava, Kulturhuset, under Kulturfestivalen.

Inslag på SR
Tensta Konsthall om konstkollo
Press om konstkollot

konstkollo

konstkollo

konstkollo