2011-06-29


Henrietta Palmer, professor i arkitektur vid Mejan Arc, Kungl. Konsthögskolan, har tilldelats ett anslag/stipendium på 300.000 kr från Stiftelsen J. Gust. Richert, för projektet "Beyond fossil - Re-fabricating Urbanity".

"Beyond fossil - Re-fabricating Urbanity" är ett forskningsprojekt kring scenariometodologi och dess applikationer på hållbart stadsbyggande som Henrietta Palmer bedriver tillsammans med adjunkt Michael Dudley. Projektet är en förlängning av undervisningsprogrammet ”Cities and Energy” som de bedrivit under åren 2007-2010 vid kursen Resources/ Arkitektur, och ursprungligen var ett konstnärligt utvecklingsprojekt. Projektet är också ett samarbete med Stockholm Environment Institute.

Stipendiet kommer att gå till en publikation, tänkt som studiematerial inom området arkitektur och stadsbyggnad, men också riktad mot en intresserad allmänhet. 
 
Kontakt
Henrietta Palmer, henrietta.palmer(at)kkh.se, 0768-50 12 30