2011-06-29

Kungl. Konsthögskolan deltar i Tällberg Foundations Learning journeys to hot spots of innovation in the Stockholm Region, den 30 juni 2011.

Temat för Tällberg Foundations besök vid Kungl. Konsthögskolan är “Artistic perspectives on resilience, democracy and urban growth”. Besöket inleds med ett samtal om utställningen Fertile Futures – Goa Beyond the Dilemma of Growth.  Utställningen visar projektarbeten som undersöker urbana nätverk i ett snabbt förändrande Goa, Indien, och är ett resultat av ett års studier på avancerad nivå på Kungl. Konsthögskolans arkitekturavdelning Mejan Arc, kursen Arkitektur/Resources. Kursen fokuserar på urbana miljöer som står inför olika globala utmaningar. Årets tema var Bio-topical: Goa. Studenterna från kursen kommer att leda diskussionen med fokus på återställande, utveckling och olika aspekter av ”governance”.

Därefter ges två presentationer av konstnärliga projekt med fokus på demokrati och beslutsfattande processer. Rektor Måns Wrange presenterar ett pågående projekt som handlar om rykten och lobbying som en konstnärlig strategi. Och forskare Karin Hansson presenterar sitt forskningsprojekt som handlar om konst som medel för medbestämmande demokrati.

Om Tällberg Foundation
”För 30 år sedan insåg Tällberg Foundation att globaliseringen skulle förändra världen. Den skulle både skapa möjligheter, men också stora problem, konflikter och svårigheter. Om dessa frågor ville vi samla människor från hela världen och från alla delar av våra samhällen. Vårt nätverk omfattar idag över 8000 personer och ledare.

Under senare år har stiftelsens arrangemang och initiativ rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Den öppna form för samtal genom medveten blandning av analys, kultur och natur har fått enastående gensvar och bidragit till nya insikter och resultat. En omistlig del av Tällbergmetodiken är naturens, musikens, poesins och konsternas oskiljaktighet i samtalet. Estetiken är en förutsättning för människor och samhällen i balans.” (
www.tallbergforum.org)

Under tiden 29 juni-3 juli, 2011, arrangerar Tällberg Foundation ett internationellt och politiskt oberoende forum för samtal om frågan ”Hur i hela världen skall vi leva tillsammans? Vi människor och vi med naturen?”. Temat för 2011 års forumarbete är ”Hur kan vi komma överens om att bli överens” med tonvikten lagd på ekonomi- energi- och miljöekvationen.

 


Mer information
http://www.tallbergforum.org/T%C3%84LLBERGFORUM/T%C3%A4llbergForum2011inSigtuna/Musiccultureandnature/Learningjourneys/tabid/1088/Default.aspx