2011-03-16

Renée Padt är årets producent för magister- och kandidatutställningarna som öppnar den 26 maj. Hon ansvarar för koordinationen av de bägge utställningarna och är redaktör för utställnings­katalogen.

Renée Padt är född i Nederländerna. Idag bor och verkar hon i Stockholm. Hon arbetar som kursledare vid CuratorLab, Konstfack, och som curator och producent inom fältet konst, design och konsthantverk. Hon har bland annat curerat 2nd Moscow Biennale (2007) och Documenta11 i Kassel (2002).

För ytterligare information, vänligen kontakta informatör Anne Joki Jakobsson, 070-750 40 10.