Mest populärt var kandidatprogrammet med 784 sökande, eller ca 65 personer per studieplats. Till masterprogrammet i fri konst sökte 237 personer.

Som dokumentation av de sökandes arbetsprover har drygt 13 000 bild-, film- och ljudfiler laddats upp via Kungl. Konsthögskolans nätbaserade ansökningssystem.