2013-02-04

Kungl. Konsthögskolans f.d. magisterstudent i fri konst Paul Fägerskiöld har tilldelats Fredrik Roos stipendium 2013. Stort grattis!

Stipendiet, som är ett av Sveriges största konstsipendier, tilldelas yngre nordiska konstnärer som företrädesvis är verksamma inom måleri och skulptur. Prissumman är på 250 000 kr.

Paul Fägerskiöld (f. 1982) tog sin magisterexamen i fri konst 2010 vid Kungl. Konsthögskolan. Stipendiet delas ut på Moderna Museet Malmö.

Paul Fägerskiöld (f. 1982) bor och arbetar i Stockholm och arbetar med måleri. På senare år har han utvecklat sin egen form av abstrakt måleri där till synes monokroma målningar löses upp i ett närmast oändligt kosmos. Färger smälter samman och blir till illusionistiska bilder i det inre hos betraktaren. Ett såväl poetiskt som intellektuellt meningsskapande ryms i Fägerskiölds arbete. Paul Fägerskiöld är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Akademi Der Bildende Kunste i Wien. Han hade nyligen en utställning på Galerie Nordenhake och ställde under 2011 ut bland annat på Milliken Gallery och Galleri Magnus Åklundh.

Den 28 mars sker stipendieceremonin på Moderna Museet Malmö då även en utställning öppnar i Gaslyktan på museet. En rikt illustrerad katalog ges ut i anslutning till detta med en text av Andreas Nilsson, intendent, Moderna Museet Malmö.
(från Moderna Museets hemsida)

Läs mer på Moderna Museets hemsida